Regulamin Sklepu internetowego Moby.pl obowiązujący od 20.10.2020r.

Sklep internetowy Moby.pl, działający pod adresem sklep.moby.pl, prowadzony jest przez Moby.pl z o.o., z siedzibą w z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościerzyńskiej 32, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, Wydział VI, Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000435984, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5 000 PLN oraz NIP: 898-220-16-48.

Słownik:
Sklep - sklep internetowy działający pod adresem sklep.moby.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep przekaże zamówienie przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient - osoba fizyczna, która złożyła zamówienie w Sklepie;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, informacje o wyrażonych zgodach marketingowych.
Zamówienie - rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.


§ 1

Przyjmowanie i realizacja zamówień

1) Sklep prowadzi sprzedaż m.in. smartfonów, telefonów klasycznych akcesoriów do telefonów oraz dodatkowych usług gwarancyjnych za pośrednictwem platformy pod adresem sklep.moby.pl służącej do zarządzania zamówieniami.

2) Zamówienia Klientów mogą być składane przez stronę internetową www.sklep.moby.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
Minimalne wymagania techniczne do korzystania ze sklepu internetowego to urządzenie podłączone do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą przechowywanie plików „cookies."

3) Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli

3) Do dokonania zakupów w Sklepie niezbędne jest albo Konta Klienta albo zakup bez logowania i rejestracji konta zgodnie z poniższym:
a) Aby założyć Konto Klienta należy wypełnić formularz dostępny na stronie sklep.moby.pl w tym podać imię, nazwisko, adres e-mail, określić hasło do konta i zaakceptować regulamin.
b) Aby złożyć zamówienie bez rejestracji konta należy wybrać metodę dostawy, określić adres wysyłki, podać adres email oraz numer telefonu.

4) Klient, składając zamówienie w Sklepie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

5) W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
a) wyboru zamawianych towarów,
b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony paragon/faktura (mogą to być różne adresy),
c) wyboru sposobu płatności.

6) Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

7) W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 3 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia i, w przypadku dokonania przez Klienta zapłaty, zwróci mu wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

8) W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klientowi przysługują następujące prawa:
a) częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów; w pozostałym zakresie Klient rezygnuje z zamówienia a Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
b) rezygnacja z zamówienia – Klient rezygnuje z całości zamówienia a Sklep zostaje zwolniony z obowiązku jego realizacji.

9) Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar a nie doszło do realizacji zamówienia, Sklep zwróci należność Klientowi zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie 10 (Zwrot środków finansowych).

10) Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

§ 2)

Zmiany w zamówieniach

1) Klient ma prawo dokonywania zmian w zamówieniu przed dokonaniem płatności. Po dokonaniu płatności zmiany w zamówieniu mogą być dokonane telefonicznie pod numerem telefonu dostępnym na stronie sklepu w zakładce kontakt, w ciągu 1 godziny od dokonania płatności.

2) Zmiany w zakresie modyfikacji adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu środków finansowych muszą być zgłaszane poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie, możliwie jak najszybciej od momentu zgłoszenia zamówienia.

§ 3)

Ceny towarów

1) Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a) zawierają podatek VAT,
b) podawane są w złotych polskich,
c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2) Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3) Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian.

§ 4

Dostawa

1) Dostawa odbywa się w wybranej i określonej przez klienta formie. Sklep oferuje dwie formy dostawy, za pomocą Paczkomatów Inpost lub za pomocą kuriera DPD.

2) Koszt dostawy pokrywa Kupujący.

3) Informacja o kosztach dostawy znajduje się na stronie Sklepu.

4) Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, ma możliwość sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół. Protokół szkody Klient zobowiązany jest przesłać do Sklepu wraz z reklamacją, co niewątpliwie ułatwi jej rozpatrzenie. Klient może również odmówić odbioru przesyłki uszkodzonej.

§ 5)

Czas realizacji zamówienia

1) Zamówienia złożone do godziny 10:00 dnia roboczego realizowane są tego samego dnia. Zamówienia złożone później realizowane są następnego dnia roboczego.

2) Za dzień realizacji zamówienia lub części zamówienia uznaje się dzień wydania towaru kurierowi do doręczenia Klientowi.

§ 6)

Formy płatności.

1) Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) płatność przy odbiorze lub
b) płatności realizowane w systemie płatności PayU. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: przy płatności kartą płatniczą - po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

§ 7)

Reklamacje

1) Jeżeli otrzymany towar jest niezgodny z umową, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi albo z uprawnień gwarancyjnych określonych w Warunkach gwarancji. Gwarancją objęte są jedynie wybrane towary.

2) Szczegółowe warunki gwarancji, czas jej trwania oraz sposób zgłaszania określone są w Karcie gwarancyjnej, Warunkach gwarancji oraz Regulaminie rozpatrywania reklamacji.

3) W celu zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi Klient powinien według swojego wyboru:

a) przesłać zgłoszenie reklamacyjne drogą mailową na adres: pomoc@moby.eu,

b) przesłać zgłoszenie pocztą tradycyjną na adres

Moby.pl Sp. z o.o.

Biuro / Office:

ul. Kościerzyńska 32

51-416 Wrocław

4) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przynajmniej:

a) kompletny towar wraz z zestawami, gratisami

b) dowód zakupu

c) opis wady

5) Reklamowany produkt musi być zapakowany w sposób niewskazujący na zawartość przesyłki oraz tak, aby towar był należycie zabezpieczony przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku wysyłki towaru zapakowanego niezgodnie z powyższymi wytycznymi Moby.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jego zniszczenie lub zgubienie.

6) Serwis najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego urządzenia ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu drogą telefoniczną lub mailową . W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Serwis zwróci Klientowi zwrot poniesionych kosztów lub za zgodą klienta wymieni urządzenie na inny model o podobnych parametrach technicznych i podobnej wartości.

§ 8)

Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

1) Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014 r. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy ( w dowolnej formie) oraz odesłać towar zgodnie z zasadami opisanymi w § 9.
2) Zwracany towar  należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki na adres do doręczeń:

Moby.pl Sp. z o.o.
ul. Kościerzyńska 32
51-416 Wrocław

3) Koszt odesłania towaru ponosi klient.
4) Zwracany towar nie powinien nosić śladów wykraczających poza normalne użytkowanie.
5) Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru) nie później niż w ciągu 14 dni zgodnie z zasadami opisanymi w § 10 (Zwrot środków finansowych).

§ 9)

Zwrot towaru

1) W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, niezależnie od jego podstawy prawnej, Klient jest zobowiązany do jednoczesnego zwrotu towaru lub towarów, który/-e otrzymał w prezencie lub towaru/towarów, które zakupił w zestawie.

2) W przypadku braku zwrotu towarów, o których mowa w ust. 1 Sklep dokona potrącenia ze zwracanej Klientowi ceny kwoty stanowiącej kwotę rabatu tj. :

  1. w przypadku prezentu- różnicę między ceną faktycznie uiszczoną przez Klienta za prezent a ceną prezentu podaną na stronie internetowej Sklepu w chwili jego zakupu,
  2. w przypadku zestawu – różnicę między ceną produktu lub produktów wchodzącego/wchodzących w skład zestawu podaną/-ymi na stronie Sklepu a ceną uiszczoną przez Klienta za te produkty, przy czym w przypadku zwrotu jedynie części produktów wchodzących w skład zestawu potrąceniu ulegnie jedynie kwota rabatu udzielonego od ceny niezwróconego produktu, która obowiązywała w chwili jego zakupu w zestawie, na co Klient wyraża zgodę akceptując warunki niniejszego Regulaminu. Obliczona w ww. sposób kwota podlega zwrotowi zgodnie z zasadami opisanymi w § 10.

§ 10)

Zwrot środków finansowych

1) Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu płatności PayU, zwrot należności następuje poprzez ten sam system płatności na rachunek, z którego nastąpiła płatność.
2) Jeśli Klient dokonał płatności za pobraniem, Sklep dokona zwrotu płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

3) Sklep może się wstrzymać ze zwrotem należności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu odesłania towaru w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 11)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

1) Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju i w tej samej ilości do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Sklepu chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres:

Moby.pl Sp. z o.o.
ul. Kościerzyńska 32
50-416 Wrocław

2) Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

§ 12)

Dane osobowe

1) Administratorem danych osobowych jest Moby.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kościerzyńskiej 32.
2) Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Moby.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3) Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4) W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

5) Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

§ 13

Postanowienia końcowe

1) Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Moby.pl Sp. z o.o.
2) Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu.
3) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) dla zakupów dokonanych do dnia 24.12.2014 oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014 dla zakupów dokonanych od dnia 25.12.2014 r.
4) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 20.10.2020 r.
5) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.sklep.moby.pl Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.